Keski-Pohjanmaan Maanpuolustajien Piiri ry:n syntyhistoriaa

Niin piiri- kuin kerhotasolla oli piirin alueella tehty yhteistyötä yhteistoimikuntien avulla. Järjestettiin urheilukilpailuja, yhteistapahtumia ja toimitettiin yhteistä piirilehteä. Keski-Pohjanmaan Reserviupseeripiirin ja Keski-Pohjanmaan Aliupseeripiirin hallituksissa mietittiin yhteistoiminnan tehostamista, päällekkäisten toimintojen karsimista ja kustannusten karsimista.

Asiasta tehtiin useita eri organisoitumismalleja ja sääntövaihtoehtoja varsinkin vuosina 1992 - 1994. Lopulta päädyttiin yhteispiirin perustamiseen. Perustamiskokous pidettiin 29.10.1994 Asekoulun kerholla, jolloin yhteispiiri perustettiin ja hyväksyttiin sille säännöt. Kokouksessa valittiin piirille myös ensimmäinen hallitus. Historialliseksi tuon päivän tekee lisäksi, että perustettiin piirin jäseneksi tuleva Keski-Pohjanmaan Vapaaehtoiset Maanpuolustajat ry. Sille oli syntynyt tarve, koska haluttiin jäseneksi myös naisia, nuoria ja muihin reserviläisjärjestöihin kuulumattomat. Näiden uusien järjestöjen syntyyn vaikuttivat erityisesti Keijo Knuuttila ja Veikko Autere.

Keski-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry ja Keski-Pohjanmaan Aliupseerien piiri ry jäivät uuden piirin aatteellisiksi taustajärjestöiksi.

piirinperustajat.jpg

Perustajajäsenet kuvassa vasemmalta: Veikko Autere Ylivieskan Upseerikerho ry, Lassi Suni Kalajoen Reserviläiset ry, Esa Kivirauma Kalajoen Reserviupseerikerho, Heikki Voltti Sievin Reserviupseerikerho ry, Esko Ruokoja Kälviän Reserviupseerikerho ry, Matti Kiviniemi Reisjärven Upseerit ry, Hannu Klapuri Kälviän Reservinaliupseerit ry, Jarmo Päivärinta Kälviän Reserviupseerikerho ry, Seppo Yli-Norppa Kannuksen Reservinaliupseerit ry, Kimmo Tastula Kokkolan Reserviupseerikerho ry, Jouko Jämsä Nivalan Reservinaliupseerit ry, Veijo Haapakoski Kokkolan Reservialiupseerit ry, tuntematon, Lauri Appelgren Pietarsaaren Reservinaliupseerit ry, Kalervo Niemelä Kannuksen Reserviupseerikerho ry. Kuvasta puuttuu Keijo Knuuttila Kokkolan Reserviupseeritkerho ry:stä (kuvaaja).

Keski-Pohjanmaan Maanpuolustajien piiri ry:n ensimmäisen hallituksen kokoonpano


- kapt Keijo Knuuttila, puheenjohtaja, piirijohto
- vääp Jouko Jämsä, 1.varapuheenjohtaja, järjestötyön johto
- kapt Sakari Lehto, 2.varapuheenjohtaja, koulutusjohto
- ylil Eino Laukka, järjestöasiat
- kers Lassi Suni, urheilutoiminta
- ylil Matti Kiviniemi, koulutus
- alik Erkki Latukka, nuorisotyö
- ltn Pekka Märsylä, rahastonhoitaja
- ylil Toivo Sandkvist, tiedotushallitus94_95.jpg


Piirin hallitus 1994-1995: Vasemmalta Olavi Erikkilä (kunniapuheenjohtaja), Eino Laukka, Päivi Sorjonen, Matti Kiviniemi, Keijo Knuuttila, Jouko Jämsä, Erkki Latukka, Toivo Sandkvist, Pekka Märsylä, Ossi Ruusila, Sakari Lehto, Veijo Hukari.